Psiholog M.A. Lucia Grosaru

Lucia-Grosaru

Informaţii Generale

Titlul Academic: Master în Psihologie

Membru fondator, Psiholog clinician, Psihoterapeut integrativ – Centrul Român de Psihologie (Cod înregistrare COPSI: 30B2601)

Preşedinte, membru fondator Institutul Român “Sic cogito”

Editor Fondator al Jurnalului Român de Psihologie, Psihoterapie şi Neuroşţiinţe

Website Personal: www.LuciaGrosaru.ro

Blog: www.PsychologyCorner.Com

Competenţe profesionale

Psiholog clinician practicant autonom(Acreditare Colegiul Psihologilor din România)

Psihoterapeut autonom (Psihoterapie Integrativa) – Acreditare Colegiul Psihologilor din România şi Federaţia Română de Psihoterapie; Stagiul de formare urma în cadrul Institutului Român de Psihoterapie Integrativă (Supervizor internaţional: Asociaţia Europeană de Psihoterapie Integrativă)

Specialist evaluare psihodiagnostică prin Test Rorschach

Formator acreditat ANC – Inclusiv competenţă Formare de Formatori

Formare profesională

• Curs Bienal de Formare şi Specializare asupra Testului Psihodiagnostic Rorschach

Instituto Italiano di Studio e Ricerca Psicodiagnostica „Scuola Romana Rorschach”, Roma, Italia, sub egida Asociaţiei Române de Psihodiagnoză Proiectivă

Martie 2008-Iunie 2010

• Formare de bază în Psihoterapie Integrativă

Institutul Român de Psihoterapie Integrativă (Supervizor internaţional: Asociaţia Europeană de Psihoterapie Integrativă)

Octombrie 2008-Noiembrie 2010

Studii

• Master „Psihodiagnoză Cognitivă şi Consiliere Psihologică”

Facultatea de Psihologie, Universitatea Ecologică, Bucureşti

Octombrie 2008-Iulie 2010

• Studii de licenţă în domeniul Psihologie

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti

Octombrie 2005 – Iunie 2008

Alte cursuri

• Modulul I Pedagogie (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic)

2005-2008

• Curs “Elaborarea şi managementul proiectelor”

11-14 Februarie 2010

Afiliere prin statut de membru

• Asociaţia Română de Psihodiagnoză Proiectivă

• Institutul Român de Psihoterapie Integrativă

• Colegiul Psihologilor din România

• Federaţia Română de Psihoterapie

Alte atestări

• Atestat limba engleză (2005)

• Atestat informatică (2005)

Activitate profesională

Practică privată  în cadrul Centrului Român de Psihologie

Şedinţe individuale (adulţi, copii), de cuplu şi de grup în specialitatea psihoterapie integrativă, evaluare psihologică, concept, organizare şi susţinere seminarii şi workshop-uri.

Membru în echipa ştiinţifică şi redacţia Jurnalului Român de Psihologie, Psihoterapie şi Neuroşţiinţe (2011-prezent) – Website-ul IRSC Publishing, deţinut de Institutul Român “Sic cogito”

• Membru în comitetul de redacţie al Volumului  1, Numărul 1 “Jurnalul Român de Psihoterapie Integrativă”  Iulie 2010, Editura I.R.P.I.

• Membru organizator “Al 17-lea Congres de Psihoterapie”, 1-4 Iulie 2010, din partea Institutului Român de Psihoterapie Integrativă, eveniment realizat în colaborare cu Asociaţia Europeană de Psihoterapie (EAP) şi Federaţia Română de Psihoterapie (FRP)

• Membru în comitetul de redacţie al volumului “Al 17-lea Congres European de Psihoterapie; Criza: Schimbare si provocare”, Iulie 2010, Editura Trei

• Membru în comitetul de redacţie al volumului electronic “17th European Congress of Psychotherapy; Crisis: Change and challenge”, Iulie 2010, Editura I.R.P.I.

• Membru organizator “Conferinţa Internaţională de Psihoterapie Integrativă” – 16-17 Mai 2009 Organizator principal: Institutul Român de Psihoterapie Integrativă

• Membru organizator din partea Institutului Român de Psihoterapie Integrativă pentru Simpozionul Regional “Exemple de bune practici în orientarea şcolară şi consilierea profesională”- 31Martie- 1 Aprilie 2009; Organizator: Grupul Scolar de Arte si Meserii “Spiru Haret”, Parteneri: Inspectoratul Şcolar General, Institutul Român de Psihoterapie Integrativă, Camera Meşteşugarilor Koblenz.

• Redactor Tv în sistem de colaborare (Naţional Tv – 2006-2007; Romantica Tv – 2008)

Activitate ştiinţifică

4-6 Iulie 2014 – Participare program formare continuă “Teorie aplicată în psihoterapie integrativă”, susţinut de Dr. Kenneth Evans. Organizator: Institutul Român de Psihoterapie Integrativă.

5 Iunie 2014 – Participare Simpozion Naţional de Psihologie Militară Aplicată “PSIHOMIL XI”, secţiunea “Intervenţia psihologică în organizaţia militară”; Organizator eveniment – Direcţia Personal şi Mobilizare a Statului Major General.

5 Iunie 2014: Participare Workshop “Psihologie Clinică şi Terapie” susţinut de Prof. Univ. Dr. Margareta Dincă, în cadrul Simpozionului Naţional de Psihologie Militară Aplicată “PSIHOMIL XI”; Organizator eveniment – Direcţia Personal şi Mobilizare a Statului Major General.

9-10 Octombrie 2013: Participare Workshop “Particularităţi ale anxietăţii în condiţii cu grad crescut de risc profesional. Prevenţie şi modalităţi de coping”, susţinut de Lector Univ. Dr. Cornel-Laurenţiu Mincu, în cadrul Simpozionului Naţional de Psihologie al Poliţiei Române “Direcţii şi perspective ale cercetării si practicii psihologice în context organizaţional” (Ediţia a VI-a); Organizator: Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Centrul de Psihosociologie al M.A.I.

9-10 Octombrie 2013: Participare Simpozionul Naţional de Psihologie al Poliţiei Române “Direcţii şi perspective ale cercetării si practicii psihologice în context organizaţional” (Ediţia a VI-a); Organizator: Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Centrul de Psihosociologie al M.A.I.

20-21 Iulie 2013: Participare curs formare continuă “Explorarea dimensiunii biologice în psihoterapia integrativă cu ajutorul unor indicatori fiziologici”, sustinut de Dr. Viorel Paşca; Organizator: Institutul Român de Psihoterapie Integrativă.

20-21 Octombrie 2012: Participare Curs Formare Profesională continuă “Psihoterapie integrativă pentru cuplu şi Psihosexualitate”, susţinut de Dr. Augustin Cambosie.

31 Martie- 1 Aprilie 2012: Participare Curs Formare Profesională continuă “Strategii în psihoterapiă integrativă pentru copii şi adolescenţi; Psihosexualitate infantilă”, sustinut de Dr. Augustin Cambosie.

5-6 Martie 2011: Participare Conferinţa Internaţională de Psihoterapie Integrativă “Abordarea stării de bine din perspectiva integrativă şi interdisciplinară” (Participare la workshop-urile: „Analiza de simbol prin tehnica Sandplay şi basme” (Prof. Univ. Dr. Mihaela Minulescu); “Depresie şi deprivare” (Domnica Petrovai); “Servicii integrate de sanătate mintală în România -realizări şi obstacole” (Dr. Ileana Antonescu Botezat)

1-4 Martie 2011: participare Curs Formare Profesională Continuă – “Applied Theory in Integrative Psychotherapy/Teorie Aplicată în Psihoterapia Integrativă” – sustinut de Dr. Ken Evans (Founding Director – European Centre for Psychotherapeutic Studies) şi Joanna Hewitt-Evans (Co-Director – European Centre for Psychotherapeutic Studies).

1-4 Iulie 2010 : Participare “Cel de-al XVII-lea Congres European de Psihoterapie: criza –schimbare şi provocare”; Organizatori Principali: Federaţia Română de Psihoterapie, The European Association for Psychotherapy.

16-17 Mai 2009 : Participare “Conferinţa Internaţională de Psihoterapie Integrativă”, cu lucrările: “Stilul personal al psihoterapeutului: calea spre arta psihoterapiei” (autor unic), “Aspecte teoretice asupra Inventarului de Probleme Interpersonale”(autor segment pentru lucrarea “Optimizarea relaţiilor interpersonale în cadrul demersului psihoterapeutic integrativ”, autor: Mara Priceputu), “Viziune asupra psihoterapiei integrative” (autor colectiv)

30 Martie – 1 Aprilie 2009: Participare Simpozionul Regional “Exemple de bune practici în orientarea şcolară şi consilierea profesională” cu lucrarea “Ascultarea ca instrument social”, Organizator: Grupul Şcolar de Arte şi Meserii “Spiru Haret”, Parteneri: Inspectoratul Şcolar General, Institutul Român de Psihoterapie Integrativă, Camera Meşteşugarilor Koblenz.

Lucrări publicate

“Stilul personal al psihoterapeutului: calea spre arta psihoterapiei” – Volum “Al 17-lea Congres European de Psihoterapie; Criza: Schimbare si provocare”, Iulie 2010, Editura Trei, pg. 139-145

“Ascultarea ca instrument social”, în volumul Simpozionului Regional “Exemple de bune practici în orientarea şcolară şi consilierea profesională” – 2009

Lucrări traduse

“Electrophysiological Correlates of Empathy”, Autori: Vorkapić, S.T. & Tadinac, M., Jurnalul Român de Psihologie, Psihoterapie şi Neuroştiinţe, 1(1), 1-18, 2011, publicat online pe website-ul IRSC Publishing, deţinut de Institutul Român “Sic cogito” (Engl-Ro)

“Is There Room for Testimony and/or Narrative Exposure Therapy among Professional Nurses?”, Autor: Kanchense, J.H.M., Jurnalul Român de Psihologie, Psihoterapie şi Neuroştiinţe, 1(1), 63-89, 2011, publicat online pe website-ul IRSC Publishing, deţinut de Institutul Român “Sic cogito” (Engl-Ro)

“The efficacy of Integrative Group Psychotherapy in the optimization of interpersonal relationships”, Autor: Mara Priceputu, Volumul  1, Numărul 1 “Jurnalul Român de Psihoterapie Integrativă”,  Iulie 2010, Editura I.R.P.I. (Ro-Engl)

“The Japanese Rose and Integrative Couple Psychotherapy – Case study”, Author: György Gáspár, Volumul  1, Numărul 1 “Jurnalul Român de Psihoterapie Integrativă”,  Iulie 2010, Editura I.R.P.I. (Ro-Engl)

“Therapist’s Personal Style: The Path towards the art of psychotherapy”, Autor: Lucia Grosaru, Volum electronic “17th European Congress of Psychotherapy; Crisis: Change and challenge”, Iulie 2010, Editura I.R.P.I. (Ro-Engl)

“Brief integrative psychotherapy. Case Study”, Autor: Mara Priceputu, Volum electronic “17th European Congress of Psychotherapy; Crisis: Change and challenge”, Iulie 2010, Editura I.R.P.I. (Ro-Engl)

“Objective and subjective in approaching well-being in Integrative Psychotherapy”, Autori: Ruxandra Răşcanu, Mara Priceputu, Viorel Paşca, Volum electronic “17th European Congress of Psychotherapy; Crisis: Change and challenge”, Iulie 2010, Editura I.R.P.I. (Ro-Engl)

“Arta ca terapie în perioada de criză”, Autor: prof. Snezana Milenkovic, Volum “Al 17-lea Congres European de Psihoterapie; Criza: Schimbare si provocare”, Iulie 2010, Editura Trei (Engl-Ro)

Cursuri Online

  • “Introduction to Astronomy” –  furnizat de Duke University pentru Platforma Coursera, Instructor Ronen Plesser ( 27 Noiembrie 2012 – 12 Februarie 2013)
  • “Drugs and the Brain” – furnizat de California Institute of Technology (Caltech) pentru platforma Coursera, Instructor Henry A. Lester, Bren Professor of Biology for California Institute of Technology (1 Decembrie 2012 -12 Februarie 2013)
  • “Astrobiology and the Search for Extraterrestrial Life”  – furnizat de University of Edinburgh pentru platforma Coursera, Instructor Charles Cockell (28 Ianuarie 2013 – 16 Martie 2013)
  • “Introduction to Philosophy” – furnizat de University of Edinburgh, School of Philosophy, pentru platforma Coursera, Instructori: Dr. Dave Ward, Professor Duncan Prtichard, Dr. Alasdair Richmond, Dr. Allan Hazlett,Dr. Jane Suilin Lavelle, Dr. Matthew Chrisman And Dr. Michela Massimi (28 Ianuarie 2013 – 15 Aprilie 2013)
  • “The Language of Hollywood: Storytelling, Sound, and Color” – furnizat de Wesleyan University pentru platforma Coursera, Instructor: Prof. Scott Higgins ( 4 Februarie 2013 – 27 Martie 2013)

 

  • “The Ancient Greeks” – furnizat de Wesleyan University pentru platforma Coursera, Instructor: Prof. Andrew Szegedy-Maszak, PhD. (18 Martie 2013 – 6 Mai 2013)
  • “Introduction to Mathematical Philosophy” – furnizat de Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) pentru platforma Coursera, Instructori: Hannes Leitgeb, Stephan Hartmann (29 Iulie 2013 – 7 Octombrie 2013)

 

Alte activităţi

Translator voluntar pentru TED.com în cadrul TED Open Translation Project

Dave deBronkart: Faceţi cunoştinţă cu e-Pacientul Dave

Saul Griffith despre invenţiile de zi cu zi

Janet Echelman: Luând imaginaţia în serios