Testul Rorschach al Petelor de Cerneală

 

Testul Rorschach

Evaluare Psihodiagnostică prin

Testul Rorschach al Petelor de Cerneală

Centrul Român de Psihologie este unul dintre puţinele centre de evaluare psihologică ce oferă testare psihodiagnostică prin Testul Rorschach al Petelor de Cerneală  în metoda Şcolii Romane Rorschach.

Testul Rorschach al Petelor de Cerneală reprezintă la nivel internaţional cel de-al doilea test psihodiagnostic (alături de Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI)  utilizat în mediul judiciar (conform  http://www.rorschachinkblottest.com/), datorită multitudinii de informaţii pe care le furnizează în consolidarea profilului de personalitate şi funcţionare psiho-dinamică a subiecţilor.

Deşi controversat, testul Rorschach reuşeşte să “convingă” din ce în ce mai mulţi clinicieni să îl utilizeze şi din ce în ce mai mulţi oameni solicită testarea în scop personal, de auto-cunoaştere, independent de cadrul juridic sau medical, iar psihoterapeuţii îl integrează în elementele de ghidare a proceselor terapeutice.

Înainte de solicitarea unei programări, recomandăm să parcurgeţi şi următorul articol: 10 lucruri de considerat înainte să fii evaluat cu Testul Rorschach al Petelor de Cerneală .

Alte informaţii

Evaluator:

Psih. MA Lucia Grosaru, Psiholog clinician, psihoterapeut, Specialist evaluare psihodiagnostică prin Test Rorschach.

A urmat Cursul Bienal de Formare şi Specializare asupra Testului Psihodiagnostic  (Instituto Italiano di Studio e Ricerca Psicodiagnostica „Scuola Romana Rorschach”, Roma, Italia, sub egida Asociaţiei Române de Psihodiagnoză Proiectivă)

Ce informaţii furnizează raportul diagnostic al testului?

Cum aţi aflat deja din articolul recomandat anterior, “less is more” (cu cât persoana ce urmează a fi evaluată cunoaşte mai putine date despre test, cu atât rezultatele sunt mai fidele şi mai articulate).

Fără a periclita acest aspect, menţionăm că profilul de personalitate generat în urma acestei evaluări include elemente de functionare cognitivă, afectivă şi de raportare relaţională. Totodată, testul poate furniza elemente-cheie ce ţin de funcţionarea inconştienta a individului si care provoacă în momentul prezent simptome sau tablouri clinice problematice, neadaptative (de ex. stări de anxietate, prezenţa traumelor, comportamentele de tip obsesiv-compulsiv, etc).

Despre interpretarea testului

Interpretarea răspunsurilor furnizate la test reprezintă un proces complex, laborios, ce trebuie condus de un evaluator specializat în acest tip de testare psihologică.

În interpretarea rezultatelor sunt vizate atât dimensiunile psihometrice ale testului (scoruri, indici, percentile, medii) ce genereaza Psihograma, cât şi dimensiunile psihodinamice, functionarea inconştientă – conform Şcolii Romane Rorschach – dimensiunile ce ţin de “psihologia adâncurilor de matrice psihanalitică” .

Şcoala Romană Rorschach a adus împreună pentru prima oară în interpretarea testului Rorschach aceste două dimensiuni (sute de indici şi de repere pentru diagnoza psihodinamică).

Cât durează testarea Rorschach?

Acest aspect este variabil, în funcţie de tipul de răspuns al subiectului la test, în medie 1.5-2 ore. De aceea, recomandăm ca testarea sa aibă loc în cursul dimineţii.

Cât durează scorarea şi interpretarea testului?

Veţi primi rezultatele la test în aproximativ 5-7 zile lucrătoare, într-o întâlnire privată cu evaluatorul iniţial. Acest interval este necesar pentru a permite evaluatorului să genereze profilul de personalitate.

Ce este raportul diagnostic?

Clientul va primi din partea evaluatorului un document printat, numit Raport Psihodiagnostic, ce va include toate acele elemente interpretative pe care răspunsurile clientului le-au generat. În funcţie de tipurile răspunsurilor şi de gradul de complexitate al dinamicilor psihice proiectate, raportul diagnostic variază cantitativ.

Câte întâlniri cu evaluatorul sunt necesare pentru evaluarea prin Testul Rorschach al petelor de Cerneală?

Înaintea evaluării propriu-zise cu Testul Rorschach al Petelor de Cerneală va avea loc o şedinţă iniţială de evaluare generală a contextului dumneavoastră personal şi a motivaţiei pentru o astfel de evaluare. Această prerechizită este considerată împlinită pentru clienţii Centrului Român de Psihologie ce au beneficiat de servicii psihologice oferite de psiholog MA Lucia Grosaru.

Pentru finalizarea procesului de evaluare şi feedback sunt necesare 2 întâlniri cu evaluatorul: prima şedinţă reprezintă faza  de testare, iar cea de-a doua (aprox 20-30 de min) este faza de feedback.

Care este investiţia clientului în procesul de evaluare?

Pentru a solicita informaţii cu privire la costul evaluării prin Testul Rorschach al Petelor de Cerneală, vă invităm să completaţi Formularul de Contact.

Investiţia include şedinţa iniţială de evaluare globală a contextului dumneavoastră şi a motivaţiei pentru acest tip de testare, etapa propriu-zisă de testare, elaborarea şi eliberarea raportului diagnostic, şedinţa de feedback, precum şi consultanţa din partea specialistului Rorschach cu privire la modalităţile ulterioare de abordare a situaţiei dumneavoastră specifice.

Tariful aferent acestui serviciu se achită în contul CRP, în baza facturii proforme emise de către echipa noastră, cu cel puţin 48 de ore înainte de testare.

 Preluare Foto: Copyright Necunoscut. Imaginea nu face parte din seria planşelor Testului Rorschach.